Till arbetsgivare

Utval och bedömning av kvalitativ personal med hänsyn till dina behov

Läs mer

Till arbetstagare

Vi hjälper dig hitta motiverad personal som är öppna för nya möjligheter

Läs mer

För Entreprenörer

Underleverantörstjänster till våra kunder

Läs mer

Professionalitet

Vår största prioritet är att bygga och att behålla en långsiktig affärsrelation med våra partners. Vårt företag letar konstant efter likasinnade organisationer.

Pålitlighet

På NordResource behandlar vi våra kandidater som vår största tillgång och en väsentlig del av vårt företags uppdrag. Vi baserar vår affärsrelation på engagemang, socialt ansvar och förtroende.

Enkelhet

Om ditt företag behöver personal behöver ni bara kontakta oss på NordResource genom att berätta för oss vilka uppgifter, vilken specialite och vilken tidsram ni har, och vi tar hand om allt annat. Genom att välja oss kommer ni spara tid och medel till att leta och hitta rätt personal.